Gelişen teknoloji ve kullanılan ürünlerin kalitesi ile birlikte mağazalarda satılan ürünler kadar mağazayı da müşteri gözünde satışa çıkaran tabela çeşitleri mevcuttur. Dükkana en uygun tabelayı seçmek için tüm çeşitleri yerinde incelemeli ve tam olarak mağaza dünyanızı yansıtan, aynı zamanda konumunuzu meraklandıran tercihlerde bulunmalısınız. Bunun için önceleri tek tip ve standart ölçeklerde olan tabelalar artık çok daha modern ve dijital dünyanın ihtiyaçlarına gerektiği kadarıyla cevap verebilen bir yapıya oturtulmuştur. Kuru ve mat renkler terk edilmiş; onun yerine elektronik bir şekilde yanıp sönen, müşteri ile iletişiminde eğlenceyi ve neşeyi baz alan ve adeta deyim yerindeyse büyük bir albeni oluşturan tabela çeşitleri mevcuttur. Mevcut piyasa içerisinde en fazla üretilen ve dükkan sahipleri tarafından tercih edilen 4 adet tabela çeşidi vardır. Bunlar sırasıyla; led tabela, neon tabela, pleksi tabela, ışıklı tabela olarak özetlenebilir. Birde bunlara ilave eczane tabelası, ahşap tabela, yer işaret tabelası, uyarı tabelası, totem tabela çeşitleride mevcuttur.

 Her gün tabelalar görüyoruz – bunlar yaşamın önemli bir parçası. Caddeden aşağıya doğru sürün ve hangi hızda en yakın şehre gideceğinizi gösteren yol işaretleri ile karşılaşacaksınız. İşyerinde, okullarda, caddelerde ve her yerde toplanan sağlık ve güvenlik işaretlerini keşfedeceksiniz. Yiyecek almak için şehre gidin ve dükkan tabelasının bol olduğunu fark edeceksiniz. Çalışma saatleri artı indirim ve indirimler de gösteriliyor

Peki, tabela tam olarak nedir? Tabela genellikle, bir izleyiciye bilgi iletmeyi amaçlayan herhangi bir grafik ekran olarak tanımlanır.

Tabelaların Amacı Nedir?

Tipik olarak, tabela birkaç ortak amaca hizmet etme eğilimindedir: tanıtım, tanımlama, bilgi verme, talimat verme veya güvenlik bilincini arttırma. Açıklayıcı olarak:

 

Reklam ve Pazarlama (Advertising and Marketing)

 Genellikle şirketler veya kuruluşlar tarafından reklam ve pazarlama amacıyla kullanılır. Reklam istifleri başlangıçta kendilerini şirketler için bariz bir çözüm olarak sunarken, bu amaç için kullanılabilecek başka işaretler de vardır. Diğer dış mekan tabela çözümleri ve bina kaplamaları, bir markanın reklamını yapmanın alternatif ve başarılı bir yoludur.

Cazip Müşteriler

Mağaza tabelaları (hem içeride hem dışarıda) bir şirkete iş çekebilir. Müşterileri dışarıdan çekmek için, vitrinler merak yaratmada ve müşterileri içeri girmeye teşvik etmede başarılı olabilir.

Tanınma

Oldukça basit, tabelalar genellikle kişilerin bir yeri veya markayı tanımasına veya tanımlamasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Örneğin, işaretler hangi tuvaleti kullanacağımızı belirlememize yardımcı olur. Markalar açısından, yıllar içinde anında tanınabilir işaretler haline geldi.

Dijital pazarlama Tv, Radyo ve Dergi gibi geleneksel medyadan uzak yöntemlerle, markayı,işi desteklemek ve tanıtmak amacıyla internet, mobil ve diğer interaktif platformları (web sitesi pazarlaması,sosyal medya,içerik,e-mail)kullanarak ticari çalışmaları sürdürmektir. Globalleşen dünyada dijitalleşme evrimi de hızlanarak dünyayı şekillendirmeye devam ediyor. Dijitalleşen dünyaya entegre edilebilinen pazarlama stratejilerinin önemi de giderek artıyor.

Dijital Pazarlama,Geleneksel Pazarlamaya göre daha uygun bütçelerle geniş bir kitleye hitap eder. Geleneksel pazarlamada ise tek taraflı iletişim söz konusuyken, dijital pazarlamada hedef kitle ile interaktif bir ortamda karşılıklı etkileşim vardır. Dijital pazarlamada farklı internet kullanıcılarına hitap eden bir çok kanal vardır ve daha samimi bir dil kullanılır. Geleneksel Pazarlama daha çok ezbere dayalı bir imaj yaratırken, Dijital Pazarlama yenilikçidir, bir çok deneyim sunar,eğledirirken bilgilendirir ve Tüketiciye seçenek sunarak fikirlerine önem verir.

Türkiye Eczaneler Birliği, geliştirerek son noktaya getirdiği ve 01.04.2017 tarihinde yayınladığı Eczane Tabelaları Yönetmeliği’ni 2018 yılı sonuna kadar uzattı. Söz konusu kararnamede, eski tip tabela karakterlerine sahip eczane işyerlerinin idari para cezasına çarptırılacağının kesinleştiği yönetmeliğe dair bilgi sahibi olabilmek için aşağıdaki yazıyı okumanızı öneririz.

Eczane tabelası değişiklikleri zorunlu olarak tüm eczaneleri kapsayacak olup, eczane levha ve reklam tabelası standartlarına uyum sağlayacak şekilde imalat ve montaj yapan İnce Reklam, eczane reklam tabelası konusunda profesyonel bir tutumla tüm yönetmelik ve zorunlulukları takip ederek uygulamalarını yapar. Yeni sürece giren zorunlu eczane tabelaları değişikliklerinde tüm yönetmeliğe uymanın yanında, kaliteli malzeme ve uzman kadrosu ile fark yaratmaktadır.

Amaç MADDE – 1: Eczane Tabelaları Yönetmeliği ve bu kılavuz ile ülkemizde faaliyet gösteren eczanelerin levhalarında aynı standartların kullanılması sağlanmıştır. Hastaların eczanelere erişiminin kolaylaştırılması, farklı standartlarda eczane levhası kullanılması halinde ortaya çıkan görsel kirliliğin ve eczaneler arası haksız rekabetin önlenmesi amaçlanmıştır.

Mezkûr Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yer alan “(1) (Değişik:RG-28/3/2016-29667) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılacak ve nakil yapılacak eczanelerin isimleri, eczanenin açılacağı ilçe içinde bulunan eczanelerle aynı isimlerde olamaz. (2) (Değişik:RG-28/3/2016-29667) Eczanelerin görülebilir cephelerinden en az birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur. (3) Eczanelerin dış cephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte olmak kaydıyla “E” logolu ışıklı levha konulur. Eczanelerin önüne, cadde ve sokaklara seyyar veya totem tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler konulamaz. Vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilân yapıştırılamaz.” hükümleri doğrultusunda eczane levha standartları Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenerek Kuruma sunulduğu ve yapılan değerlendirmede söz konusu standartların uygun bulunduğu ifade edilerek ekte yer alan Eczane Levha Standartları Kılavuzu’nun 09/09/2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği ifade edilmiştir.

Birliğimiz tarafından Kurum ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenen levha standartlarının, 12/04/2017 tarihine kadar açılacak ve bu süreçte nakledecek eczaneler için geçerli olacağı, mevcut diğer eczaneler için geçiş takvimine ilişkin yönetmelik çalışmalarının Kurum tarafından devam ettirilmekte olduğu ve ilerleyen süreçte gerekli bilgilendirmenin Kurum tarafından yapılacağı aktarılmıştır.

Bir işletmenin kimliği, tıpkı sizlerin profili gibidir. Sizi diğer insanlardan ayıran özelliklerdir. Konuşma tarzınız ile, ne söylediğiniz ya da yazdığınız ile, nasıl giyindiğiniz ve insanlara davranış tarzınız ile kişiliğiniz ve karakterinizi ifade yolu ile aktarırsınız. Tüm bunlar, sizin kim olduğunuzu belirli yollar ile insanlara gösterdiğiniz kimlik nüanslarınızdır.

İşletmeler için de, ne kadar büyük ya da küçük olsunlar, hatta isterlerse tek kişi çalışsınlar, kimlik önemli ve değerlidir. Kurumsal kimlik işin ne anlama geldiğini gösteren bir varlıktır ve firmaların müşterilerine verdikleri değeri kanıtlamalarının en doğru yoludur. Kurumsal kimlik, işletmelerin diğer firmalardan ayırt edilip belli olmasını, hedeflerini ve felsefesini en iyi şekilde iletebilmesini sağlar.

Kurumsal kimliğin ne olduğu hakkında birçok eğitim kurumunun araştırması vardır. 2003 yılında John Balmer tarafından kaleme alınan araştırmada, kurumsal kimliğin dört ana  etmeni olduğu belirtilmiştir: Stratejik, İşletme Yapısı Kimliği, Görsel Kimlik ve Örgütsel Kimlik. Kurumsal bir profil çizmek adına bu dört element de hayati ve birbiriyle ilişkili bir durumdadır. Fakat kurumsal profil genelde görsel öğeler, renk uyumu, semboller, kelimeler ve tasarım gibi, yapılan işin ne olduğunu belirten görsel öğeler olarak düşünülmektedir. Elbette ki görsel kimlik, kurumsal kimliğin oluşmasında en önemli etkenlerden biridir. Müşterilere en sık görünür olan etmen görsel kimliktir. Firmanın nasıl olduğunu gösterir ve insanların işletmeyi bireysel olarak algılamasına yardımcı olur.

Kurumsal kimliğin görsel kimliği içerisinde logo, markalar, semboller, yazı karakterleri, isim, sloganlar, renk şemaları, kırtasiye tasarımları, yapının dizaynı ve dekoru, reklamlar ve hatta kıyafet kodları ve iş kıyafetleri gibi unsurlar bulunmaktadır.

Bu unsurlar, bir işletmenin finansal performansını pek etkilemiyor gibi görünse de, aslında bu etmenlerin perde arkasında etkileri olduğu kanıtlanmıştır.

Peki kurumsal kimlik neden böylesine önemlidir? Kurumsal kimliğiniz, sektörünüzün ve işletmenizin karakteri ve vizyonunu, yani kişiliğini belirleyeceğinin yanında  markalaşma ve pazarlama stratejinize direkt etkisi olacaktır. Müşterilerinizin bilinçaltına etki ederek, onların kurumsal kimlik markanız ile güçlü bir bağ kurmasını sağlayacak ve müşterilerin gözünde markanıza olan değer artacaktır. Etkili bir kurumsal kimlik yaratmak, müşterilerin firmanıza olan sadakatini maksimize etmenin yanında, müşteri portföyünüzü dahi geliştirecek ve sonucunda yatırımcı olanağınız da artacaktır.

Siz de, kendi işletme profilinizi anlayarak, karlı bir kimlik yaratıp bunu yöneterek, insanlara ‘Uzun bir yolculuk için buradayım!’ mesajı verebilirsiniz!

  • 7/24 Görsel Etki
  • Birebir Etki
  • Coğrafi Esneklik
  • Boyut Esnekliği
  • İnandırıcılık
  • Bol Alternatif
S.S.S.

Bir Cevap Yazın